1. Sags Tilbud


Denne udskrift viser de mere overordnede Sags Opgave Linier frem for de meget detaljerede Sags Planlægnings Linier. Det gør tilbudsudskriften mere overskuelig for kunden og tillader samtidig et detaljeret og kompliceret kalkuleringsgrundlag.2. Sags Faktura


Denne udskrift viser fakturabeløbet specificeret på samme måde som sagstilbuddet per sags opgave linie. Udskriften er langt mere overskuelig for kunden, og nemt at sammenholde med det oprindeligt afgivne Sags Tilbud.

Brugeren har fuld kontrol over fakturaens opstilling allerede fra kalkulen foretages og tilbudet afgives.3. Sags kalkule værktøj


Disse ekstra funktioner forbedrer oplevelsen når man skal gennemregne en forkalkule på en sag. Man kan genberegne et sagstilbud med nye priser, hvis priserne på varer eller ressourcer har ændret sig siden sidst tilbudetblev afgivet. Man kan få sammenregnet de øvrige sagsopgavelinier, så en omkostning kan beregnes som en andel af summen. Man kan få indsat en linie, som vil gøre at tilbudet kan afgives i et pant rundt tal i fremmed valuta, når priserne er angivet i regnskabsvaluta.


4. Sags Lønsomheds Indikatorer


Indikatorerne viser den estimerede og realiserede dækningsgrad på alle niveauer fra sagsplanlægningslinie over sagsopgave til selve sagen.

Desuden vises pipelinen ved at der i debitoroversigten vises hvor mange sager der er til den pågældende kunde fordelt på de forskellige stadier en sag kan gå igennem.


Udskrifterne og funktionerne er specielt udviklede af

Sydfyns Robot Laboratorium.


Business Central job calculation, quotation and invoicing improvements