Denne udskrift viser udelukkende et totalt fakturabeløb per sag omfattet af fakturaen. De summeres til fakturatotalen og de tilhørende momstotaler. Udskriften er langt mere overskuelig for kunden, selvom grundlaget stammer fra det oprindeligt afgivne detaljerede Sags Tilbuds avancerede Sags Planlægnings Linier